ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ ΓΟΝΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16
Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Αραβανής Κ.-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                             ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ                            
                                                       
2 Τριάντου Μ.-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                             ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ                            
                                                     
3 Σγουρόουλος Π.     Ε                             Ε                                  
                                                                 
4 Κατωόδη Ν.       Ε                         Ε                                    
                                                                 
5 Πετράνη Κ.       Ε                           Ε                                  
                                                                 
6 Πουτόκας Αθ.   Ε                                 Ε                                
                                                                 
7 Σιάνου Λιζ.     Ε                               Ε                                
                                                                 
8 Ζαβιτσάνου Αθ.   Ε                               Ε                                  
                                                                 
9 Καλού Μ.   Ε                             Ε                                    
                                                                 
10 Μλαχούρας Χρ.                                 Ε             Ε                      
                                                                 
11 Κοψιδάς Δ.                                 Ε                                    
                                                                   
12 Λάζαρης Δ.       Ε                             Ε                                
                                                                 
13 Μεσσήνης Β.       Ε                                         Ε                    
                                                                 
14 Χόρτης Σωτ.     Ε                                         Ε                      
                                                       
15 Πααθανασίου Δ.                       Ε                                            
                                                                 
16 Ιγνατίου Τζ.                     Ε           Ε                                    
                                                                 
17 Πααγρηγορίου Ν.                                               Ε                      
                                                                   
18 Τσιόκος Α.                                 Ε           Ε                        
                                                                 
19 Κατωόδη Ελ.       Ε                                         Ε                    
                                                                 
20 Κατοίκου Μ.         Ε         Ε                                                  
                                                                 
21 Παξινού Π.       Ε             Ε                                                
                                             
22 Αυλωνίτης Γ.                                                                      
                                                                     
23 Γαλανόουλος Σ.                                                                      
                                                                 
24 Ζαφειρόουλος Ι.                                                                      
                                                                     
25 Πλασκασοβίτη Αμ.                                                                      
                                                                     
26 Ζαφειριάδης Δ.                                                                      
                                                                     
Ε: ΕΝΗΜΕΡΣΗ ΓΟΝΕΝ                     ΤΗΛΕΦΝΑ: 2645022640 - 2645024378