Μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής καλλιτεχνικό έργο με τίτλο «Άνθρωπος και 21ος Αιώνας».  Η σύλληψη  και η δημιουργία του έργου ήταν των μαθητών Γεωργία Φίλιππα, Χριστίνα Χόρτη (Β Λυκείου) και Γιώργου Νταρζέζα(Γ Λυκείου) η οποία υλοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής εκτός διδακτικού ωραρίου.  Το μεράκι και η φαντασία αποτυπώθηκε για το «πως» αντιλαμβάνονται τη σχέση των σχέση των διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων που διδάσκονται και την εφαρμογή τους στο πραγματικό κόσμο.

Από τη νέα σχολική χρονιά θα κοσμεί το χώρο εργαστηρίου πληροφορικής του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας.