Στο σχολείο μας εκτός από τη βιβλιοθήκη που διαθέτει στο γραφείο καθηγητών, σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας το οποίο συστεγάζεται υπάρχει και βιβλιοθήκη ΕΠΑΕΚ.