από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ο Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.Μάρκος Αυλωνίτης με συνεργάτη του τοποθέτησαν συσκευή μέτρησης σεισμικής δραστηριότητας σε χώρο του 2ου Πειραματικού Λυκείου για τη καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής με συσκευές χαμηλού κόστους στα πλαίσιο του έργου <ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ>. Όπως είναι γνωστό η περιοχή μας χαρακτηρίζεται  σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως.

Με τον κ. Μ. Αυλωνίτη  συζητήσαμε για μια μονιμότερη συνεργασία και προώθηση δράσεων από τους μαθητές μας, στα πλαίσια της λειτουργίας των ΟΜΙΛΩΝ Δημιουργικότητας και Αριστείας ,με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας .