Εφαρμόζονται οι νομοθεσίες και εγκύκλιοι του υπουργείου παιδείας για τη δημόσια εκπαίδευση καθώς οι αποφάσεις-εγκύκλιοι-οδηγίες των ΔΕΠΠΣ, ΠΕΠΠΣ και του ΕΠΕΣ του σχολείου για τη λειτουργία των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων.