Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια λειτουργίας του Σχολείου μας  για τη χρονιά 2021 – 2021 υλοποιοούνται  8 (οκτώ ) Όμιλοι “Δημιουργικότητας και Αριστείας”. Οι ΟΜΙΛΟΙ θα λειτουργούν με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου 13.45 – 15.15, ένα δίωρο την εβδομάδα κάθε ΟΜΙΛΟΣ.

Όμιλοι “Δημιουργικότητας και Αριστείας

  1. Ιστορία και Κινηματογράφος. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Τριάντου Μαρία ΠΕ02 – Πετράνη Αικατερίνη ΠΕ02
  2. Εργαστήριο Στατιστικής Ερευνώντας γύρω από τον νόμο του πρώτου ψηφίου.Υπεύθυνοι Καθηγητες: Ζαβιτσάνου Αθανασία ΠΕ03 – Βάρσος Δημήτριος ΠΕ03
  3. Επικοινωνία και Δημιουργικότητα – Η δύναμη των διαφημιστικών σποτ. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τσερέ Αλεξάνδρα ΠΕ02 
  4. Όμιλος Ρητορίας. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τασσοπουλου Μαρία ΠΕ02 
  5. 200 χρόνια από την επανάσταση των Ελλήνων 1821-2021. Η Λευκάδα στην Επανάσταση.Υπεύθυνος Καθηγητής:Σγουρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01  
  6. Μετά το Λύκειο τι; Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Φραγκούλη Χρύσα ΠΕ11
  7. Δημιουργία σχολικής εφημερίδας. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αυδίκου Αικατερίνη ΠΕ80.01
  8. Ψηφιακές Δεξιότητες και 21ος αιώνας. Υπεύθυνος Καθηγητής: Ροντογιάννης Άγγελος ΠΕ86 – ΤΕ16 

Για το ΕΠΕΣ

Ο Διευθυντής

Κ.Α. Αραβανής

 Φυσικός MSc