Το 3ο Τεύχος της σχολικής εφημερίδας του σχολείου μας. Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Αυδίκου Αικατερίνη ΠΕ80.01

 3ο Tεύχος

2ο Tεύχος

2o_ΤΕΥΧΟΣ_ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣΛήψη

1o Tεύχος