Υπεύθυνοι Τμημάτων- Εκπαιδευτικοί

Α1ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Α2ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Α3ΠΕΤΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Β1ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Β2ΡΟΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ
Β3ΤΣΕΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Γ1ΡΟΜΠΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Γ2ΚΟΨΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ
Γ3ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γ4ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ