Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Φροντίστε λοιπόν να μην κάνετε απουσίες και ειδικά χωρίς λόγο. Κάθε ώρα που χάνετε είναι εις βάρος σας. Σε περίπτωση απουσίας φροντίστε να πάρετε από συμμαθητή/τριά σας πιθανές σημειώσεις. Μην ξεχνάτε…  Δεν υπάρχουν προαιρετικά μαθήματα. Δε μπορείτε να απουσιάζετε κατ’ επιλογήν και ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Η φοίτηση όσων σημείωσαν πάνω από 114 απουσίες χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας από το Σχολείο ο/η κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους.

To ΦΕΚ απουσιών 10645/ΓΔ4/23-1-18 (B’ 120) Υπουργική Απόφαση.