ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΑΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
08:15 – 08:5540′ 10′
09:05 – 09:45 40′ 10′
09:55 – 10:35 40′ 10′
10:45 – 11:25 40′ 10′
11:35 – 12:15 40′ 10′
12:25 – 13:00 35′ 10′
13:10 – 13:45 35′ 10′