Σ’αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε στο ωρολόγιο πρόγραμμα ποιες ημέρες μπορείτε να ενημερωθείτε από το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη πρόοδο των μαθητών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Ενημέρωση Γονέων.