Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τις Πανελλαδικές 2024

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1591 τ.Β’ (11-3-2024) οι αποφάσεις:

  • Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 και με κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024.
Print Friendly, PDF & Email