Βιωματικό σεμινάριο για την Επαγγελματική Εξουθένωση

Την Παρασκευή 17-11-2022 πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο για την Επαγγελματική εξουθένωση και τη διαχείρισή της, από την κ. Μαρία Αλεξίου, Ψυχολόγο εκπ. Ψυχοθεραπεύτρια σε BT. Το σεμινάριο έγινε σατ πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σε συνεργασία με την πρόεδρο του ΕΠΕΣ κ. Ευγενίας Αρβανίτη Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην έναρξη του σεμιναρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος ,Περιφερειακός Διευθυντήε Εκπάιδευσης Ιονίων Νήσων και Αντιπρόεδρος της ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων και η κ. Ευγενία Αρβανίτη, Πρόεδρος του ΕΠΕΣ.

Print Friendly, PDF & Email