Δράση του ομίλου “Ψηφιακές Δεξιότητες -21ος Αιώνας” με το τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και του 2ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λευκάδας, πραγματοποίησαν διαδικτυακή δράση SΤΕΜ-Ρομποτικής την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022. Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες του ομίλου Δημιουργικότητας και Αριστείας

«Ψηφιακές Δεξιότητες και 21ος αιώνας» που λειτουργεί στο 20 Πειραματικό Γενικό Λύκειο Λευκάδας και υποστηρίζεται από φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου που παρακολουθούν το μάθημα «Ειδικά Θέματα Διδακτικής Πληροφορικής» .

Τη δράση ενορχήστρωσε η Rochelle Darville, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα με υποτροφία Fulbright και Φιλοξενείται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Rochelle είναι υποψήφια διδάκτορας του Southern lJniversity Α&Μ College των ΗΠΑ στο επιστημονικό πεδίο STEM.

Η δράση αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων και της έρευνας του Εργαστηρίου

Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στον τομέα της Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης, που έχει στόχο τον προσδιορισμό μεθόδων και τεχνικών για την ενίσχυση της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Φυσικής και της εικονικής τάξης.

Το τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, στήριξαν έμπρακτα τη δράση παραχωρώντας επιπρόσθετο εξοπλισμό ρομποτικής.

Τη δράση συντόνισαν εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής κος Σπυρίδων Δουκάκης και εκ μέρους του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας ο Καθηγητής Πληροφορικής κος Άγγελος Ροντογιάννης.

Print Friendly, PDF & Email