Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκδρομή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην Αθήνα

Την Δευτέρα 27-3-2023, για την προκήρυξη οικονομικής προσφοράς με Αρ. Πρωτ 66/20-3-2023 που αφορά στην εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με το βιβλίο πράξεων του διευθυντή παραλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο  προσφορές: (1. Πρακτoρείο VLACHOS και 2. Πρακτορείο KINISIS) . Ομόφωνα η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τα στοιχεία των προσφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου VLACHOS TOURS (90 ευρώ/άτομο) ως οικονομικότερη. Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή (πράξη 46/27-3-2023)

Print Friendly, PDF & Email