Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκδρομή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ

Την Δευτέρα 20-3-2023, για την προκήρυξη οικονομικής προσφοράς με Αρ. Πρωτ 65/14-3-2023 που αφορά στην εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ, σύμφωνα με το βιβλίο πράξεων του διευθυντή παραλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο  προσφορές: (1. Πρακτoρείο VLACHOS 175 ευρώ/μαθητή και 2. Πρακτορείο KINISIS 154,27 ευρώ/μαθητή). Ομόφωνα η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τα στοιχεία των προσφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου KINISIS TOURS ως οικονομικότερη. Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή (πράξη 45/20-3-2023)

Print Friendly, PDF & Email