Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών της Β Τάξης του 2ου ΠειραματικούΓΕΛ Λευκάδας στην Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη 20-03-2024 και ώρα 11.00 π.μ., παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ 61/12-03-2024 που αφορά στην εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών της Β Τάξης του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα η επιτροπή: Προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου IONIAN TRASFER LEFKADA ως την συμφερότερη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της προκήρυξης (142,5 ευρώ ανά μαθητή/τρια). Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος πρακτικού. Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων της διευθύντριας (Πράξη 23/20-03-2024).

Print Friendly, PDF & Email