Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκδρομή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 9-11-2023 και ώρα 11.00 π.μ., παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν τέσσερις προσφορές για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ 352/3-11-2023 που αφορά στην εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (1.PAPADIMAS VACANCES, 2.CONNECTION TRAVEL, 3 IONIAN TRANSFERS, 4.VLACHOS TOURS). Ομόφωνα η επιτροπή:

1. Αφού έλαβε υπόψη  τα στοιχεία των προσφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν έκανε δεκτή την προσφορά του πρακτορείου PAPADIMAS VACANCES , λόγω διαφορετικων ημερομηνιών στις κρατήσεις των ξενοδοχείων απο αυτές που ορίζονται στην προκήρυξη.

2. Προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου CONNECTION TRAVEL ως οικονομικότερη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της προκήρυξης (219 ευρώ ανά μαθητή).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντος τριών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος πρακτικού.

Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων της διευθύντριας (Πράξη 14/9-11-2023).

Print Friendly, PDF & Email