Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στο CERN

Την Τετάρτη 24-01-2024 παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές που αφορούν στην προκήρυξη οικονομικής προσφοράς με Αρ. Πρωτ 8/18-1-2024 για την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στο CERN. Ομόφωνα η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τα στοιχεία των προσφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου VLACHOS TOURS (625 ευρώ/μαθητή/τρια) ως οικονομικότερη. Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων της διευθύντριας (πράξη 19/24-1-2024).

Print Friendly, PDF & Email