Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκδρομή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στη Ρώμη

Την Τρίτη 7-11-2023, παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν τρεις προσφορές για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ 349/1-11-2023 που αφορά στην εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στη ΡΩΜΗ. (1.PAPADIMAS VACANCES, 2.IQ HOLIDAYS, 3 PASS PANTOU). Ομόφωνα η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τα στοιχεία των προσφορών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν έκανε δεκτές τις προσφορές των πρακτορείων IQ HOLIDAYS και PASS PANTOU, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και ως εκτούτου προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου PAPADIMAS VACANCES που πληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξης (540 ευρώ ανά μαθητή/τρια-δεν περιλαμβάνονται οι φόροι διανυκτέρευσης).). Αναλυτική περιγραφή των οικονομικών προσφορών αναγράφεται στο βιβλίο πράξεων της διευθύντριας (πράξη 13/7-11-2023).

Print Friendly, PDF & Email