Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου

Λευκάδα, 5/12/2022

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΑΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για την προκήρυξη οικονομικής προσφοράς με Αρ. Πρωτ 822/28-11-2022 για την εκδρομή μαθητών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το βιβλίο πράξεων του διευθυντή παραλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν τρείς  προσφορές την Δευτέρα 5-12-2022. Ομόφωνα η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, την ποιότητα του καταλύματος και την απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, βάση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην προκήρυξη, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου ΒΛΑΧΟΣ TOURS .

                                                                                                Η επιτροπή αξιολόγησης

Print Friendly, PDF & Email