ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μέχρι αύριο Παρασκευή 18-09-2020 έχουν περιθώριο μαθητές και εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως ορίζονται από την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 για  να αιτηθούν την απουσία/ειδική άδεια απουσίας αντίστοιχα, ώστε να απέχουν από την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Τονίζεται ότι τα άτομα αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Print Friendly, PDF & Email