Νέοι κυρωμένοι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2023-2024 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, ύστερα από την κάλυψη κενούμενων θέσεων.