Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων 13 Φεβρουαρίου – 13 Μαρτίου

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

  • προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθητές/τριες Λυκείου να γνωρίσουν τη Φυσική των Σωματιδίων
  • γίνονται σε πάνω από 200 σημεία σε 60 χώρες και με συμμετοχή που ξεπερνά τους 10 000 μαθητές/τριες
  • διοργανώνονται κάθε χρόνο, για 4-6 εβδομάδες, γύρω στον Φεβρουάριο και Μάρτιο
  • οργανώνονται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) σε συνεργασία με την Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). Στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δείτε περισσότερα στον παακάτω σύνδεσμο

http://www.physics.ntua.gr/MC_2023/

IPPOG Masterclasses
19th International Particle Physics Masterclasses 2023
www.physicsmasterclasses.org

Print Friendly, PDF & Email