Συγκρότηση Συμβουλίου Στήριξης 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας

Με την υπ’ αρίθμ. 42/14-2-2024 Πράξη του Ε.Π.Ε.Σ. του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Στήριξης του σχολείου, όπως ορίζεται στο Ν. 4692/2020 άρθρ. 22, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Κατωπόδη Νίκη, Διευθύντρια του σχολείου ως Πρόεδρος.
  2. Βεργίνης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λευκάδας ως Αντιπρόεδρος.
  3. Καββαδά Αννέτα, Ψυχολόγος στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας, εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων.
  4. Αραβανής Κωνσταντίνος, πρώην Διευθυντής του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας.
  5. π. Ζαμπέλης Ιωαννίκιος, Δρ. Νομικής, Θεολόγος.

Η θητεία του ανωτέρω συμβουλίου είναι τετραετής.  

Print Friendly, PDF & Email