Συμμετοχή 2ου Πειραματικού Λυκείου  στο πρόγραμμα Erasmus plus GREEN

Το σχολείο μας συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus PLUS ‘’Green’’ και οργανώθηκε από τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εταίρων από την Πορτογαλία και τη Γουαδελούπη. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναδείξει τη σημασία της κυκλικής οικονομίας όχι μόνο σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς μέχρι το 2030 πάνω από 700.000 νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Τασσοπούλου Μαρία και Λάζαρης Δημήτρης με σχετική εισήγηση για τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τη σπουδαιότητα της κυκλικής οικονομίας.

Print Friendly, PDF & Email