Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα
1ΚΑΤΩΠΟΔΗΝΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ΑΥΔΙΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3ΒΑΡΣΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
4ΚΑΤΗΦΟΡΗΜΑΡΙΑΧΗΜΙΚΟΣ
5ΓΙΑΝΝΑΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣΧΗΜΙΚΟΣ
6ΔΑΒΡΑΔΟΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
8ΖΑΜΠΕΛΗΔΙΟΝΥΣΟΥΛΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
9ΙΓΝΑΤΙΟΥΤΖΑΙΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10ΚΑΛΟΥΜΑΡΙΕΤΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
11ΠΑΡΙΔΟΥΧΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
12ΚΟΨΙΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
13ΛΑΖΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΙΟΛΟΓΟΣ
14
15ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
16ΜΑΜΟΥΡΑΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
17ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18ΜΠΙΖΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
20ΠΕΤΡΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΑΜΑΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22ΠΟΛΙΤΗΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23
24ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
26ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
27ΤΡΙΑΝΤΟΥΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
28ΤΣΕΡΕΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
29ΣΟΥΝΔΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30
Print Friendly, PDF & Email