Ιστορία του Σχολείου

Ιστορική αναδρομή

Αναζητώντας τις ρίζες του σχολείου μας , γυρίσαμε πίσω στο χρόνο και όσο μας επέτρεψαν οι ιστορικές πηγές που είχαμε στη διάθεση μας προσπαθήσαμε να ζωντανέψουμε την ιστορική μνήμη. Η σύντομη περιγραφή αρχίζει απο το 1961 και μετά, καθώς μέχρι τότε στην πόλη μας λειτουργούσε μόνο ένα μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο που ήταν και το μοναδικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης μέχρι το 1961, μετά την κατάργηση του Ελληνικού Σχολείου με το νόμο 1373/1929.

Το 1961-62 το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο διχοτομήθηκε σε εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων. Το Γυμνάσιο θηλέων από την αρχή της ίδρυσής του φιλοξενούσε έναν μεγάλο αριθμό μαθητριών (400 περίπου) από όλο το νησί, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την προώθηση της μαζικής συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως στις υψηλότερες βαθμίδες; της. Με τη μεταρρύθμιση του 1964 το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων διαχωρίστηκε σε τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και τριτάξιο Λύκειο Θηλέων . Ο Διαχωρισμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι το 1967 οπότε επανήλθε το προηγούμενο σχήμα. Με τη μεταρρύθμιση του 1971 στη μέση εκπαίδευση επανερχόμαστε στο σχήμα τριτάξιο Γυμνάσιο ? τριτάξιο Λύκειο, οπότε στην πόλη της Λευκάδας λειτουργούσαν 2 Γυμνάσια και δύο Λύκεια, αρρένων και θηλέων αντίστοιχα, τα οποία 2 χρόνια αργότερα μετονομάστηκαν σε 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο ? Λύκειο Λευκάδας.

Κτίρια που στέγασαν το Λύκειο Θηλέων

Οικία γιατρού Αριστομένη Αλβανίτη στην οδό Ι. Μαρίνου 10. Πέρασε στην ιδιοκτησία του Νικολάου Αραβανή-Τσουκνίδα και στέγασε την Α΄ τάξη του μικτού εξαταξίου Γυμνασίου (1960-1961), το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων (1961-1964), τα τριτάξια Γυμνάσιο/Λύκειο Θηλέων (1964-1967), τις τάξεις Δ΄-ΣΤ΄ του Γυμνασίου Θηλέων (1967-1970). Φωτογραφία Δ. Βλάχου (2002). 
Πηγή prisma951.gr

Κτίριο της οδού Πεφανερωμένης στη Νεάπολη, όπου μέχρι πρότινος (2001) στεγαζόταν το Στρατολογικό Γραφείο και το Φρουραρχείο Λευκάδας. Στέγασε τις τάξεις Α΄- Γ΄ του Γυμνασίου Θηλέων (1967-1970). Προ ολίγων μηνών κατεδαφίστηκε και στη θέση του ανεγείρεται νέα τριώροφη οικοδομή. Φωτογραφία Δ. Βλάχου (2002).
Πηγή prisma951.gr

Το μοναδικό (ως το 1970) κτίριο που κτίστηκε (κατά τα έτη 1825-1830 μετά το μεγάλο σεισμό του 1825) για σχολείο μέσης εκπαίδευσης και στέγασε το Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος (1829-1835). Ύστερα το «κατέλαβαν» τα Δικαστήρια (1835-1989)· έπειτα έγινε για λίγο Δημαρχείο. Στο ισόγειο στεγάζεται από τη δεκαετία του 1930 το Αρχειοφυλακείο Λευκάδος, μετέπειτα Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος και τώρα Αρχεία Νομού Λευκάδας. Βρίσκεται στην πλατεία Ζαμπελίου, οδός Θεοδώρου Στράτου Ι. Φωτογραφία Δημήτρη Βλάχου (2002).
Πηγή prisma951.gr 

Από το 1983 μέχρι και σήμερα το 2ο Λύκειο Λευκάδας συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο στα Βαρδάνια.

Print Friendly, PDF & Email