Καλως ορίσατε στην ενότητα της Βιολογίας


Η Βιολογία είναι η επιστήμη της ζωής (από τις ελληνικές λέξεις βίος = ζωή και λόγος = διήγηση, εξήγηση, λογική), δηλαδή, είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ασχολείται με τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά των οργανισμών, εξετάζει πώς δημιουργούνται τα είδη και τα μεμονωμένα μέλη τους, μελετά δε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Η Βιολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους επιστημονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόμενο της ζωής σε ευρεία κλίμακα. Ως επιστήμες που μελετούν έμβιους οργανσμούς (Life Sciences) η Γεωπονική, η Κτηνιατρική και η Ιατρική είναι εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών είναι η Γεωπονική, εφαρμοσμένη Βιολογία Ζώων είναι η Κτηνιατρική και εφαρμοσμένη Βιολογία Ανθρώπου η Ιατρική.

Η ζωή εξετάζεται σε ατομικό και μοριακό επίπεδο από τη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία, και τη Μοριακή Γενετική. Στο επίπεδο του κυττάρου, μελετάται στη Βιολογία Κυττάρου και στη Μικροβιολογία , και σε πολυκυτταρική μορφή ερευνάται από τη Φυσιολογία, την Ανατομία, και τηνΙστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία μελετάει τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένεσης) ενός οργανισμού.
Περνώντας σε κλίμακα μελέτης περισσότερων οργανισμών η Γενετική ερευνά πώς η κληρονομικότητα δρά μεταξύ γονέα και απογόνου. Η Ηθολογίαμελετά τη συμπεριφορά των ομάδων οργανισμών. Η Γενετική Πληθυσμού εξετάζει στο επίπεδο ολόκληρου πληθυσμού και η Συστηματική ασχολείται με την κατηγοριοποίηση των ειδών. Αλληλοεξαρτώμενοι πληθυσμοί και οι συνήθειές τους εξετάζονται από την Οικολογία και την Εξελικτική βιολογία. Μία θεωρητική προσέγγιση της πιθανότητας ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη εξετάζει η Αστροβιολογία (ή Ξενοβιολογία).
Τα τελευταία εκατό χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία αφού αναγνωρίστηκε το DNA ως γενετικό υλικό και οι ερευνητές Κρικ (Crick) και Γουότσον (Watson) ανακάλυψαν τη δομή του, ανακάλυψη που ο ρόλος της ήταν καταλυτικός στην κατανόηση της λειτουργίας του.
Παράλληλα, η πρόοδος των Βιοεπιστημών ( διεπιστημονική σύνδεση της Βιολογίας με άλλες επιστήμες : Βιοφυσική-Βιοχημεία, Βιοστατιστική, Βιοπληροφορική, Βιοτεχνολογία, Βιοφαρμακευτική, Βιοψυχολογία, Βιοκοινωνιολογία, Εξελικτική Βιολογία κ.α.) έχει αναδείξει και ένα ειδικότερο πεδίο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Βιολογία Ανθρώπου (Ηuman Biology).

Βιολογία Ανθρώπου είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Aπό τους κλάδους της Βιολογίας Ανθρώπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα κατέχει διεθνώς ο ξεχωριστός (και συγγενής με την Ιατρική) κλάδος της Βασικής και Παθολογικής Βιολογίας του Ανθρώπου (διεθνώς χρησιμοποιούνται διάφοροι συναφείς όροι, όπως Βιοιατρική, Ιατρική Βιολογία, Παθοβιολογία Ανθρώπου, Κλινική Βιολογία), που περιλαμβάνει ερευνητικό (μορφολειτουργικό) και αμιγώς εφαρμοσμένο κλινικοεργαστηριακό έργο σε τομείς όπως Βιολογία Αναπαραγωγής-Κλινική Εμβρυολογία, Κλινική Βιοχημεία, Φυσιολογία του αίματος, Ανοσοβιολογία, Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων, Φαρμακολογία κ.α. για τη μελέτη φυσιολογικών λειτουργιών και παθολογικών καταστάσεων (έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική θεραπεία).

Για το λόγο αυτό ο Βιολόγος μπορεί να εργάζεται ως Ιδιοκτήτης-Διευθυντής Κλινικών Εργαστηρίων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ (δημόσια ή ιδιωτικά), μετά από κατάλληλη μεταπτυχιακή ειδίκευση (πχ. MSc ή PhD στην Κλινική Βιοχημεία), ενώ στην Ελλάδα, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, οι Βιολόγοι μπορούν να εργάζονται σε εργαστήρια δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (πχ. βιοχημείας), στα οποία προάγονται μέχρι και το βαθμό του Διευθυντή του εργαστηρίου.
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με αφορμή το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Λύκειο, ασχοληθήκαμε με το μάθημα της Βιολογίας και συμβάλαμε στην δημιουργία της ψηφιακής τάξης μέσω της οποίας ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει τις γνώσεις του σχετικά με τη Βιολογία. Πλέον οι μαθητές (της πρώτης λυκείου) θα μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του σχολείου μας και να βρουν σε αυτό ασκήσεις ,ερωτήσεις ,προσομοιώσεις καθώς και εικόνες σχετικές με τα θέματα που εξετάζει η Βιολογία στην πρώτη λυκείου. Επίσης υπάρχουν κάποια επιμέρους κείμενα τα οποία θα σας δώσουν περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου. Ευελπιστούμε το υλικό που συγκεντρώσαμε να σας φανεί χρήσιμο και να σας βοηθήσει στη μελέτη και στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος της Βιολογίας.


Η ομάδα της Βιολογίας

Μελά Σταματία
Κολλόκα Ειρήνη
Παπαδόπουλος Νίκος
Φερεντίνος Νίκος

Print Friendly, PDF & Email