Κατηγορία: Εγγραφές

Εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτους 2024-25

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή μαθητών σε...

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ενημερώνονται ότι: α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)...

Νέοι κυρωμένοι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2023-2024 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, ύστερα από την κάλυψη κενούμενων θέσεων.

Νέοι κυρωμένοι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2023-2024 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, ύστερα από την κάλυψη κενούμενων θέσεων.

Πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2023-2024 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους

Πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2023-2024 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους.