Προετοιμασία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει:

α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και

β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να εκδοθούν μέσω gov.gr από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses και να αποσταλούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 22-04-2024. Παρακάτω θα βρείτε τα υποδείγματα των υπέυθυνων δηλώσεων από τα οποία θα αντιγράψετε το αντίστοιχο κείμενο και θα το εισάγετε στην υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε μέσω Gov.gr.

Μόλις εκδώσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις θα τις αποστείλετε στο σχολείο εκτυπωμένες ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι τις 22-04-2024.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνημμένη επιστολή του ΥΠΑΙΘΑ.

Προσοχή, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο την προετοιμασία για την ηλεκτρονική εγγραφή.

Η εγγραφή των μαθητητών/τριών θα γίνει από τους κηδεμόνες  ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eeggrafes (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) σε χρονικό διάστημα για το οποίο θα ενημερωθείτε με email από το σχολείο καθώς επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσω σχετικού Δελτίου Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καθώς και από την πρώτη σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Δείτε έδώ την επιστολή του ΥΠΑΙΘΑ προς τους γονείς

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης κηδεμόνα e-eggrafes

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης έτερου γονέα/κηδεμόνα

Print Friendly, PDF & Email