Προθεσμία για την εισαγωγή μαθητών στην Α Λυκείου – Διασύνδεση Πειραματικών σχολείων

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών  στα Πειραματικά σχολεία  λήγει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23.59.

Σημειώνεται δε ότι η εισαγωγή αποφοίτου από Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο) σε συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της επόμενης βαθμίδας πραγματοποιείται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση.

Print Friendly, PDF & Email