Ενημερωτική δράση για την Κυκλική Οικονομία

Την Τρίτη 15/05/2024 και στα πλαίσια του προγράμματος ΑλλάΖουμε έγινε ενημέρωση στους μαθητές του σχολείου μας για την κυκλική οικονομία από τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης και την υπεύθυνη Reka Hosszu.

Η σημασία της αειφορικής διαχείρισης υλικών και άυλων πόρων της κοινότητας καθώς και της  βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάστηκε μέσα από δραστηριότητες που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών καθώς έχει αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και παιχνιδιού από τα Μονοπάτια και τους υπευθύνους της οργάνωσης για την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα αειφορίας.

Τα παιδιά έκλεισαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο μία χρονιά περιβαλλοντικών προγραμμάτων μαζί με την υπεύθυνη Μ.Τασσοπούλου, ερχόμενα έτσι λίγο πιο κοντά στο στόχο του Δικτύου Σήμερα Μαθητής Αύριο Ενεργός Πολίτης (ΣΗ.ΜΑ, Α.Ε.Π.)

Print Friendly, PDF & Email