Προσωρινός κατάλογος υποψηφίων για την εισαγωγική τάξη έτους 2024-2025

Αναρτάται ο προσωρινός κατάλογος υποψηφίων ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά του εξαψήφιου αριθμού μαθητή/τριας. Οι αιτούντες οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεών τους και να προβούν σε αιτήματα διόρθωσης προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. μέσω της σχολικής μονάδας, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22/4/2024 μέχρι την Παρασκευή 26/4/2024. Ο τελικός κατάλογος υποψηφιών θα οριστικοποιηθεί και θα αναρτηθεί την Δευτέρα 13/05/2024.

Print Friendly, PDF & Email