Τελικοί πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α’ Τάξη Λυκείου Σχολικού έτους 2024-2025 ανά φύλο και αριθμό προτεραιότητας, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους