Το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Αθήνα- Ρώμη: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήμερα).

Το σχολείο μας συμμετείχε στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Αθήνα- Ρώμη: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήμερα).Ιστορία,
Πολιτισμός, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Δημοκρατία», το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Ρώμη το διάστημα 26/11 ως 01/12/2023. Θέμα της εισήγησης που κάναμε ήταν ‘Όμηρος και Βιργίλιος: μια συγκριτική παρουσίαση’’. Στο συνέδριο συμμετείχαν πολλά σχολεία από όλη την χώρα με αξιόλογες παρουσιάσεις και δρώμενα μουσικά και θεατρικά. Η παρουσία και η συμμετοχή μας στο συνέδριο ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.

Print Friendly, PDF & Email