Προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης για τις πανελαδικές εξετάσεις

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης των:

  • υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2016 με το NEO ΣΥΣΤΗΜΑ
  • υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) έτους 2016 με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ.

 

Print Friendly, PDF & Email